شرکت های توزیع نیروی برق Tag

مقدمهبا افزایش سرعت تغییرات و رشد روز افزون داده‌ها و اطلاعات در دنیای کنونی، نیاز سازمان‌ها بیش از پیش به سیستم‌های مبتنی بر تکنولوژی و فناوری‌های نوین هوش تجاری (BI: Business Intelligence) احساس می‌شود تا بدین‌وسیله بتوانند تصمیمات استراتژیک و عملیاتی کارآمد و اثربخش را...