کنتور هوشمند آب آلتراسونیک خانگی

کنتور هوشمند آب آلتراسونیک خانگی

کنتور هوشمند آب مدل IRANTECH-W100 برای اندازه‌گیری مصرف آب شرب در مصارف خانگی طراحی شده است. روش اندازه‌گیری این کنتور بر اساس فناوری آلتراسونیک می‌باشد....